yükleniyor

Anasayfa

Önder KUŞBABALI

İnşaat Mühendisi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Bir ulusun eğitim yoluyla inşa edildiğine inanmaktayım. Çalışmaktan zevk alan, öz sevgisi ve çevreye olan saygısı gelişmiş, mutlu ve vizyon sahibi, kendini birçok yönde geliştiren, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, kazanmış olduğu bilgi, beceri ve öz güvenleriyle hayat donanımlı bireyler yetiştirme gayemiz eğitimizi inşa eden en önemli yapı taşlarımızdır. Değişen ve gelişen dünyada öğrenen ve öğreten profline bakıldığında; sorgulayan, risk alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık fkirli, yansıtıcı düşünme kabiliyetine sahip olan bireylerin olduğunu görmekteyiz. Türkiye Bilim Evleri olarak tüm bu bilgi ve becerileri kazandırma noktasında öğrencilerimize kişisel potansiyellerini ve yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarına olanak sağlayan bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Levent ÇELİK

İnşaat Mühendisi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Çocuklarımızın rahat nefes alabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri, eğitimi zorunluluk olarak değil eğlence olarak görebilecekleri bir okul, her anne babanın muhakkak en baş kriteridir. Aynı zamanda bir okuldan uluslararası eğitim kalitesine sahip, öğrencilerin ilgi alanlarına göre eğitim aldıkları, hem akademik hem de araştırarak öğrenebildikleri bir yapıya sahip olması beklenir. Bu kriterleri esas alan Türkiye Bilim Evleri, milli değerler çerçevesinde ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, ülkemizin gelişim ve geleceğinde söz sahibi olan, yüzünü aydınlık ufuklara çeviren başarılı gençler yetiştirmeye devam edecektir.

İkram CEYHAN

Genel Müdür

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra ülkemin bir çok yerinde öğretmenlik mesleğimi yerine getirdim. Şimdi mesleğimde neredeyse kırk yılı devirmiş bir öğretmen olarak; ardımda bir çok öğrencim ve kimi zaman üçgenleri, kimi zaman hayat tecrübelerimi aktardığım derslerim var. Çünkü öğretmenlik mesleği yalnızca ders anlatmak değil öğrencileri aynı zamanda hayata hazırlamaktır. Bu nedenle doğru bir eğitim, akademik başarının yanında sosyal ve ahlâki değerleri de yükseltecek şekilde olmalıdır. Bunun bilinciyle hareket eden Türkiye Bilim Evleri’ nde anaokulundan lise döneminin sonuna kadar her öğrencimiz kariyer basamaklarını tırmanırken tüm personelimizin nihai amacı da çocuklarımızı sevgiyle, analitik ve bilimsel düşünceyle, mantıklı çözümler üretebilecek şekilde çevreyle uyumlu, örf ve adetlerini bilerek vatan sevgisiyle yoğrulmuş bireyler yetiştirmektir.

Doç. Dr. Oya TUNABOYLU

Yabancı Diller Akademik Danışmanı

Süleyman Demirel Üniversitesi

İngilizceyle ortaokul yıllarımda tanıştıktan sonra yabancı dil öğrenmeye olan sevgim ve merakım sürekli artarak devam etti. Üniversitemi birincilikle bitirip Amerika Birleşik Devletleri’ nde yabancı dil öğretimi ile ilgili çeşitli araştırmalarda bulunarak doktoramı tamamladım. Şu an öğretim üyesi olarak mesleğimi yerine getirirken Türkiye Bilim Evleri çatısı altında da gençlerimize yabancı dil öğreniminin önemini aşılamak, öğretmen ve velilerimize eğitimler vermek, bireysel öğrenme yolları eşliğinde herkesin kolaylıkla yabancı dil öğrenmesini sağlamak ve uzman bir yabancı dil öğreticisinin nasıl olması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla bulunmaktayım. Yabancı dil öğreniminin giderek önem kazandığı dünyamızda kurumumuz adına yürüttüğümüz hem ders içi hem ders dışı faaliyetler ve oluşturduğumuz çeşitli kulüplerle gençlerimize etkili bir eğitim vermek için hazırız.