yükleniyor

Anasayfa

Arzu ATEŞ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Zümre Başkanı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Betül YILDIZ
Mehmet Burak YALÇIN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Eğitimin öğretim faaliyetlerinin en önemli destekleyici ve tamamlayıcı unsuru okullardaki rehberlik servisidir. İyi bir psikolojik danışman ve rehber öğretmen olmak üniversitelerin ilgili bölümünden diploma almakla mümkün değildir. Gençlerimizin istek ve şikayetlerinin her geçen gün değiştiği dünyamızda onlara daha yardımcı olabilmek adına her daim dinamik ve esnek, onları anlayabilen ayrıca gerekli sertifkaları da alarak kendini yenilemiş bireyler olmak gerekmektedir. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hem eğitsel hem de kişisel ve sosyal yönlerden tam olarak kendini gerçekleştirebilen bireyler olmasını ümit ediyoruz. Böylece temelde her öğrencimizin tek ve özel olduğu bilincinden hareket ederek bütün öğrencilerimizin kendi ilgi, yetenek ve düşünce yapıları doğrultusunda eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal problemlerinde yanlarındayız.

Amacımız her bir kademedeki öğrencimizin akademik, duygusal ve sosyal süreçlerini sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bu amaçla grupla rehberlik, kariyer danışmanlığı, oryantasyon süreçlerinde destekleme, gerekli test ve envanterleri uygulama, psikolojik danışma çalışmaları yapmaktayız. Toplumumuzdaki gençlerin en büyük sıkıntılarından olan sigara ve teknoloji bağımlılığı, zamanı verimli kullanamama, ders çalışma teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmama ve meslek seçimindeki kararsızlıklar gibi belirgin olarak sayılabilecek tüm bu süreçlerde yalnızca öğrencilerimizle değil velilerimizle de aktif bir iletişim sağ- lamaktayız. Olumlu bir okul iklimi oluşturma amacıyla rehberlik servisi olarak yanınızdayız. Rehberlik servisimizde klasik danışmanlık becerilerinin ve rehberlik faaliyetlerinin kapsadığı eğitsel kişisel sosyal ve mesleki rehberlik alanlarının dışında öğrencilere yardımcı olan başka etkinlikler de uygulanmaktadır.


Drama

Psikolojik danışmanlarımız problem çözme, kaygıyla başa çıkma, uyum sağlama gibi öğrenciler acısından zorluk oluşturan durumlara karşı yalnızca danışma ve rehberlik faaliyetlerini değil drama yapmayı kullanır. Bu sayede öğrencilerimizin sorunlarla başa çıkmasını, problem çözme yeteneğini ve empati becerisini kazanmasının yanı sıra bedensel ve kişilerarası iletişim zekasını da geliştirme sağlanmış olur.

Kariyer Planlama

Kurumumuzun her bir kademesinde eğitim gören öğrencilerimiz için yaşına uygun olarak farklı meslekleri tanımaları, bir mesleği seçme ve ona yönelmeleri için mesleki rehberlik adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenir. Test ve envanterler uygulamanın yanı sıra belirli gün ve tarihlerde Kariyer Günleri düzenlenerek farklı mesleklerden kişiler öğrencilerimizle tanıştırılıp öğrencilerimiz meslekleri yakından tanıma imkanı bulur.

Öğrenci Kulüpleri

Rehberlik servisimiz tarafından farklı eğitim kademelerine yönelik eğitsel kulüpler oluşturulur. Oldukça etkin bir şekilde toplantılar yapılıp öğrencilere yaşlarına uygun olarak seçtiği eğitsel kulübe göre görevler verilir.