yükleniyor

Anasayfa

Bilimin Ötesi

Değerler Eğitimi

Doğru ve kaliteli bir eğitim almak akademik ve mesleki alanlarda başarılı bir hayat sürmeyi sağlar. Ancak insanların mutlu bir hayat sürmesi yalnızca kariyer yollarındaki başarılarla ölçülemez. En önemli ölçüt, kişilerin sosyal ve ahlâkî alanlarda kendilerine ait değerler sistemi oluşturup bu doğrultuda istikrarlı bir hayat sürmeleridir

Günümüzdeki hızlı değişimler, gelişen teknoloji ve üretim-tüketim ilişkisine dayanan hayat tarzları ne yazık ki insanların bu değerlerden uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. Bu engelin önüne geçip kişilerin değerler sistemi oluşturma farkındalığına ulaşabilmesi için Türkiye Bilim Evleri, iyi ve mutlu bir insan olmanın gerektirdiği erdemlerin yeşerebilmesi için planlı bir çaba gerektiğinin de bilincinde olan bir kurum olarak “değerler eğitimi” dersini anaokulundan liseye kadar her bir kademedeki öğrencimizin içselleştirebileceği şekilde okutmaktadır

Bu ders kapsamında 14 farklı evrensel değer Türk gelenek ve göreneklerine uygun şekilde ders içi ve ders dışı faaliyetler eşliğinde okutulmaktadır. Öğrencilerimizin empati kurarak öğrenmelerini sağladı- ğımız bu ders kapsamında amacımız; kendine, çevresine ve doğaya karşı sevgi ve saygı duyan, duyarlı, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olan evrensel ahlak kurallarının bilincinde olan ve her davranışını bu bilinç süzgecinden geçiren, vatan ve milletine katkıda bulunan, okuma alışkanlığına sahip, zamanı etkin kullanabilen, kendine güvenen bireyler yetişmesini sağlamaktadır. Türkiye Bilim Evlerinde Değerler Eğitimi yalnızca bir ders adı olmaktan öte, tüm personelimizin bilincinde olduğu davranış biçimidir.


Türkiye Bilim Evlerinde Bireysel Öğrenci Yetiştirme sistemi; öğrencilerin güçlü yanlarını keşfedip potansiyellerini daha iyi kullanabilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla oluşturmuş bir programdır. Bu sistem öğrenme psikoloğu Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı temel alınarak kurumumuzun psikolojik danışma ve rehberlik birimi ile ölçme ve değerlendirme merkezimizin ortak çalışma sonucunda oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sistem dahilinde öğrencilerimize uyguladığımız envanter ile her birinin 8 farklı zeka tipinden hangisine sahip olduğunu ve bu zeka tiplerine bağlı olarak gelişen bireysel öğrenme yollarını ölçmekteyiz. Aynı zamanda bu çalışmayla birlikte öğrencimiz için en uygun olan çalışma yöntemleri, çalışma saatleri ve ortamlarını da tespit etme imkanı buluyoruz. Her bir öğrencimizin tek ve özel olduğunun farkında olarak başlattığımız bu sistem, eğitiminin standartların dışında yürütülmesi gerektiğinin bir göstergesidir.